postan' awesome yu yu hakusho fanart all day err'day. (well... not exactly ALL day. but pretty often, at the very least.) let's spread the yyh love~

character filter:
atsuko | botan | bui | chuu | doctor | gamemaster | genkai | gokumonki | gourmet | hiei | hokushin | inmaki | itsuki | jin | juri | kaito | karasu | keiko | kido | koenma | koto | kurama | kuroko | kuronue | kuwabara | miyuki | mukuro | ogre | puu | raizen | rando | rinku | sakyou | seaman | sensui | shigure | shishi | shizuru | shura | sniper | suzaku | suzuka | toguro | touya | yomi | youko | yukina | yusuke
Jun 9th at 10PM / tagged: yu yu hakusho. kurama. / reblog / 31 notes
Jun 9th at 10PM / via: sakumajirouu / op: sakumajirouu / tagged: yu yu hakusho. hiei. / reblog / 50 notes